Overslaan en naar de inhoud gaan

Changelog

Hieronder geven wij aan welke wijzigingen wij in de API en de data hebben doorgevoerd. 

v1.16.0 (19-06-2024)

De Activity is op woensdag 19 juni 2024 gewijzigd van 'providing' naar 'consuming' van de onderstaande bronnen:

•        Natural gas (Type id: 23)
•        Biomethane (Type id: 24)
•        GasMix (Type Id: 28)
•        Gas Distribution (Type Id: 31)       

De parameter 'Activity' is een verplicht veld en dient bij elke API request ingevuld te worden. Na het doorvoeren van de  wijziging worden er geen resultaten teruggegeven van deze bronnen waarbij de 'activity' op 'providing' (parameter = 1) staat, deze moet worden gewijzigd naar 'consuming' (parameter = 2).
 

v1.15.0 (13-06-2024)

Bijgewerkte waarden voor type 26.OtherPower voor Nederland (punt 0) voor de jaren 2021 en voor 2022 tot nu toe, in overeenstemming met de nieuwe CBS getallen. Historische waarden zijn opnieuw berekend om aan te sluiten bij de nieuwste capaciteiten.


v1.14.0 (20-04-2024)

Geactualiseerde waarden voor 2. zonne-energie voor Nederland (punt 0) en alle provincies (punt 1-12) in overeenstemming met de nieuwe CBS-cijfers. Historische waarden zijn herberekend om overeen te komen met de nieuwste capaciteitswaarden. 

v1.13.0 (05-04-2024)

Minimale verandering in 25. Biomassa berekening om deze beter overeen te laten komen met de gecertificeerde hoeveelheden biomassen. De hoeveelheden zijn aangepast voor de periode mei tot december 2023.

v1.12.0 (05-04-2024)

Toegenomen capaciteit voor 4. Warmtepompen. Records die hierdoor geraakt worden: jan-22 tot nu.

v1.11.0 (07-03-2024)

Update van de capaciteit voor:

  • 3.Biogas and 13.Biomassa: nieuwe richtlijnen m.b.t. hernieuwbare bronnen, als gevolg daarvan is het aandeel hernieuwbaar van beide bronnen gekrompen. Records die hierdoor geraakt worden: july 2021 tot nu.
  • 12. Bio-olie vanwege de groei van elektrische voertuigien 
  • 8. Cofiring
  • 10. Overig
  • 9.Geothermiek
  • 4. Warmtepompen
  • 1.Wind en 2.Zon: overeengestemd met CBS-cijfers
  • Aanpassing van het windpark op zee Hollandse Kust Noord (punt 36). ENTSOE data toont dat de groei van het windpark stagneert. 

v1.10.0 (24-08-2023)

Toevoeging van nieuw offshore windpark "Hollandse Kust Noord". De totale 17.WindOffshore waarden zijn bijgewerkt. Er is ook een nieuw punt toegevoegd (punt 36). De waarden zijn opnieuw berekend vanaf aug-23 tot nu.

De waarde voor 26.OtherPower is aangepast naar aanleiding van nieuwe informatie over dit segment.

De methode waarmee 51.WindOffshoreC wordt berekend is aangepast om beter in te spelen op inperkingen.

De waarden voor 35.WKK_Total zijn opnieuw berekend vanaf jan-21 tot nu na aanvullend inzicht in de productie van WKK-installaties in het verleden.

v1.9.0 (22-08-2023)

Waarden voor offshore windpark "Hollandse Kust Zuid" bijgewerkt. De totale 17.WindOffshore waarden zijn bijgewerkt, evenals de specifieke windparkwaarden zelf (punt 35). De waarden zijn opnieuw berekend vanaf dec-22 tot nu.

v1.8.0 (17-08-2023)

Waarden van 25.BiomassPower bijgewerkt tot mei-23.

v1.7.0 (23-05-2023)

Toevoeging van regionale 2.Solar data, punten 1.Groningen ... 12.Limburg zijn beschikbaar gekomen.

v1.6.1 (09-05-2023)

Bugfix release voor 14.Wood categorie die geen resultaten terug gaf na 01-05-2023.

v1.6.0 (06-04-2023)

Kleine wijziging in 25.BiomassPower berekening om beter aan te sluiten bij gecertificeerde biomassa hoeveelheden. Hoeveelheden voor dec-22 en jan-23 aangepast.

v1.5.0 (17-03-2023)

Afgestemd op CBS-nummers: 2.Solar, 1.WindOnshore (getroffen records jan 2020), 27.ElectricityMix, 21.WastePower (getroffen records jan 2021).

Aanpassing gegevens 26.OtherPower aan elektriciteit die niet is toegewezen aan een andere categorie (waterkracht, warmtekrachtcentrales gevoed door biomassa en biogas). (Betrokken records jan. 2021).

v1.4.0 (28-02-2023)
Aanpassing van 25.BiomassPower om feitelijke biomassabijstookgegevens op te nemen. Betreffende records: Okt-22 tot Jan-23.

v1.3.0 (20-02-2023)
Aanpassing van de productie van WKK-centrales (type 35.WKK_Totaal). Betreffende records: Aug-21 tot nu.

Aanpassing van parameter 0.All zodat deze 51.WindOffshoreC bevat in plaats van 17.WindOffshore.

v1.2.0 (03-02-2023)
Toevoeging van nieuw Wind Offshore model (51.WindOffshoreC)

Aanpassing meteorologische brongegevens Wind Offshore (17.WindOffshore)

Capaciteitsupdate voor 2.Solar, 3.Biogas, 4.HeatPump, 8.Cofiring, 10.Other, 11.Waste, 12.BioOil en 13.Biomass. Betrokken records: Jan-21 tot nu.

v1.1.0 (12-01-2023)
Toevoeging van 50.SolarThermal als API-bron

Verbeteringen van 1.Wind Onshore en 17.Wind Offshore modellen