Overslaan en naar de inhoud gaan

Definities

Wat verstaan wij onder bijvoorbeeld zonne-energie? Maken wij daarvoor een model of gebruiken wij bemeten data. In onderstaande tabel lichten wij onze definities toe. Als we verwijzen naar parameter namen, dan zijn deze in het Engels, omdat deze corresponderen met de parameters in onze API. 

Type IDAPI NaamOmschrijvingTe zien/krijgenLabel website
0AllTotaal van hernieuwbare energie, bestaande uit parameters 1. Wind; 2. Solar; 3. Biogas; 4. Heatpump; 8. Cofiring; 9. Geothermal; 10. Other; 11. Waste; 12.Bio-oil; 13. Biomass; 14. Wood; 50. Solar Thermal; 51. WindOffshoreC.Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nl 
1WindDit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op land. Hieronder rekenen wij ook de windturbines in binnenwateren, zoals het IJsselmeer. De hoeveelheid energie die windturbines produceren neemt toe naarmate het harder waait. Moderne windturbines halen bijna het theoretisch maximale rendement uit de wind. Bij zware storm worden de windturbines tijdelijk stilgezet. (Model van Nationaal Energie Dashboard). te zien op: energieopwek; CO2Monitor; ned.nl / te verkrijgen via: API en/of download ned.nlWindenergie op land
2SolarDe opgewekte zonne-energie bestaat uit zonnepanelen, zonneweiden en zonneparken. Kortom alle vormen van zonne-energie opwek in Nederland. Deze energieopwekking omvat het totale verbruik achter de meter, waarbij ook het eigen verbruik van de opwekker is inbegrepen. Het betreft dus de som van alle opgewekte elektriciteit, zonder aftrek van het deel dat men zelf verbruikt (Model van Nationaal Energie Dashboard). te zien op: energieopwek; CO2Monitor; ned.nl / te verkrijgen via: API en/of download ned.nlZonne-energie
3BiogasBiogas ontstaat door vergisting of vergassing van biomassa. Voorbeelden daarvan zijn slib uit afvalwaterzuivering, gestort afval(stortgas), groente-, fruit- en tuinafval (GFT), mest, maïs- en plantaardige reststromen uit de landbouw. Biogas wordt van nature ook uit afval op een stortplaats geproduceerd. Het telt echter pas mee als dit biogas nuttig wordt gebruikt. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlBiogas
4HeatPumpDit is energie die via warmtepompen wordt geproduceerd. Warmtepompen onttrekken energie aan buitenlucht, bodem of water en zetten dit om in warmte. De door een warmtepomp geleverde warmte, minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte aan de omgeving te onttrekken, telt volgens internationale regels mee als hernieuwbare energie. Met warmtepompen kun je ook koelen. Een koelkast koelt ook, maar wordt niet gezien als een bijdrage aan hernieuwbare energie. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlWarmtepompen
8CofiringKolencentrales leveren elektriciteit en soms warmte voor warmtenetten. Wanneer kolen deels worden vervangen door biomassa, dan telt dat deel mee als hernieuwbare energie. Er zijn verschillende vormen van biomassa geschikt. Gewoonlijk wordt biomassa gebruikt die geperst is in de vorm van houtpellets. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlBij- en meestoken biomassa kolencentrales
9GeothermalGeothermische energie (bodemenergie) is afkomstig van een diepte van meer dan 500 m. Het betreft de door de geothermie installatie geleverde warmte minus de elektriciteit die nodig is om deze warmte naar boven te pompen. Een geothermische installatie bestaat meestal uit twee putten, één voor de productie van warm water en één voor injectie van gekoeld water. De putten worden vaak vanuit een locatie (schuin) geboord. De afstand tussen deze twee putten in de diepe ondergrond is 1 tot 2 km. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlGeothermie
10OtherDeze vormen van hernieuwbare energie (zoals waterkracht en houtskool) zijn in Nederland heel klein en vormen daarom gezamenlijk een categorie. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlOverig (energieopwek)
11WasteHet verbranden van afval door afvalverwerkingsinstallaties levert warmte op die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en in warmtenetten. Afval bestaat voor een deel uit biomassa (‘biogeen’) en restafval. De elektriciteit en warmte die wordt geleverd met het biogene deel telt mee als hernieuwbare energie. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlAfvalcentrales
12BioOilDit betreft vloeibare biobrandstoffen die op basis van wettelijke voorschriften standaard met een vast percentage worden bijgemengd met benzine en diesel. Biobrandstoffen moeten voldoen aan internationale duurzaamheidscriteria. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlBio olie
13BiomassDit is het verbranden van vaste en vloeibare biomassa voor decentrale elektriciteits- en warmteproductie op industriële of semi-industriële schaal. Onder deze categorie valt ook de biomassa die wordt gebruikt voor warmtenetten of voor het verwarmen van zwembaden. In alle gevallen telt de geleverde warmte uit de biomassa-installatie volledig mee als hernieuwbare energie. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlBiomassa bedrijven/warmtenetten
14WoodDit betreft hernieuwbare energie uit het verbranden van hout door huishoudens in houtkachels, allesbranders, pellet kachels en open haarden. De hoeveelheid hout die wordt gebruikt telt mee als hernieuwbare energie. Het maakt dus niet uit of de kachel wordt ingezet om een woning te verwarmen, of alleen voor de sfeer. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlHoutkachels
17WindOffshoreDit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op zee. (Model van Nationaal Energie Dashboard > deze wordt niet meer gebruikt en is vervangen door 51. windoffshoreC). n/an/a
18FossilGasPowerAardgas gebruikt voor elektriciteit (ENTSO-E).Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nlOpwek elektriciteit door gascentrales
19FossilHardCoalSteenkool minus de bijstook van biomassa. (gebaseerd op ENTSO-E)Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nlSteenkool
20NuclearKernenergie (ENTSO-E)Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nlKernenergie
21WastePowerTotaal van opwek van elektriciteit door afvalcentrales. De ENTSO-E-gegevens tonen het elektriciteitsaandeel van afvalcentrales, maar zijn onvolledig in een voortschrijdend venster van 28 dagen dat wordt aangevuld met een model. (gebaseerd op ENTSO-E)Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nlOpwek elektriciteit door afvalcentrales
22WindOffshoreBDit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op zee. (ENTSO-E data). Te zien op: co2monitor / te krijgen via: API via ned.nlZeewind
23NaturalGasAardgasverbruik (distributie en eindverbruikers min aardgasverbruik voor elektriciteit en feedstock; gebaseerd op gegevens van ENTSO-G).Te zien op: co2monitor / te krijgen via: API via ned.nlAardgas (Gas)
24BiomethaneBiomethaan oftewel groen gas. Gebaseerd op cijfers certificeringsinstantie.Te zien op: co2monitor / te krijgen via: API via ned.nlGroen gas (Gas)
25BiomassPowerBijstook van biomassa in kolencentrales. Gebaseerd op cijfers certificeringsinstantie.Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nlBijstook van biomassa
26OtherPowerElektriciteit die niet is toegewezen aan een andere categorie. Denk aan waterkrachtcentrales, warmtekrachtcentrales gevoed door biomassa en biogas. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nlOverig (co2monitor en ned.nl)
27ElectricityMixThe CO₂-emissiefactor voor de electriciteitsmix.Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nl via totale elektriciteitsproductie.CO₂-emissiefactor elektriciteit
28GasMixDe CO₂-emissiefactor voor de gasmix. Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nl via totale gasconsumptie.  CO₂-emissiefactor gas
35WKK TotalWKK (warmtekrachtkoppeling) is een technologie die met een hoog rendement elektriciteit en thermische energie produceert met behulp van een reeks technologieën en brandstoffen. (Model van Nationaal Energie Dashboard). Te zien op: co2monitor en ned.nl / te krijgen via: API en download via ned.nl. WKK
50SolarThermalZonthermie is productie van warmte door zonnecollectoren door middel van opgevangen zonlicht.Te zien op: energieopwek / te krijgen via: API ned.nlZonthermie
51WindOffshoreCDit is hernieuwbare energie afkomstig van windturbines op zee. De bouw van een offshore windturbine is duurder dan een windturbine op land. Uiteindelijk is het verschil in kosten beperkt, omdat offshore windparken meer schaalvoordelen hebben vanwege hun omvang. Bovendien waait het op zee meer dan op land en daarom produceren windturbines op zee meer energie dan windturbines op land. De elektriciteit die wordt geproduceerd door offshore windparken wordt door TenneT met grote onderzeese kabels naar de kust gebracht. (ENTSO-E data, wanneer onbeschikbaar dan zetten we ons eigen model in)te zien op: energieopwek en ned.nl / te verkrijgen via: API en download ned.nlWindenergie op zee
53IndustrialConsumersGasCombinationTotale gasvraag vanuit de industrie (ENTSO-G)te zien op: ned.nl / te verkrijgen via: API en download ned.nlGasconsumptie door industrie
54IndustrialConsumersPowerGasCombinationGasvraag vanuit gascentrales voor het maken van elektriciteit (ENTSO-G). te zien op: ned.nl / te verkrijgen via: API en download ned.nlGasconsumptie door gascentrales. 
55LocalDistributionCompaniesCombinationSom van de lokale distributiebedrijven L- en H-gas. Dit vertegenwoordigt ruwweg het gasverbruik van huishoudens en kleine bedrijven en is een benadering voor de verwarmingsvraag in Nederland (ENTSO-G data). te zien op: ned.nl / te verkrijgen via: API en download ned.nlGasconsumptie huishoudens en kleine bedrijven
56AllConsumingGasTotaal van gasconsumptie (ENTSO-G opgeteld)te zien op: ned.nl / te verkrijgen via: API en download ned.nlTotale gasconsumptie