Overslaan en naar de inhoud gaan

Industriële gasverbruikers

Het gasverbruik van industriële grootverbruikers

Aardgas wordt in de industrie voor verschillende doeleinden gebruikt. Het wordt vaak ingezet als brandstof voor industriële processen, zoals het verwarmen van ovens in de metaalindustrie of voor het aandrijven van machines. Daarnaast wordt aardgas ook gebruikt voor het opwekken van warmte in chemische processen en voor de productie van stroom. Aardgas kan ook een grondstof zijn voor de fabricage van verschillende producten, waaronder kunstmest, plastics en chemicaliën. Op deze pagina staat gas als brandstof voor grote industriële processen centraal. 

Industriële grootverbruikers
Industrie

Overzichten gasconsumptie door industrie

Deze pagina geeft inzicht in de CO₂-uitstoot en de vraag naar gas van industriële verbruikers van vandaag, per maand en per jaar. Ook kun je na het aanmaken van een account, diverse datasets downloaden of een API-sleutel aanmaken.

Consumptie gas van vandaag - door industrie 

Laatste update: 23-07-2024 15:00
Wat zie ik in de grafiek?

Industriële productieprocessen gaan vaak dag en nacht en 7 dagen in de week door. Dit zorgt ervoor dat het verbruik tijdens de dag nauwelijks verandert. 

Hoeveel invloed heeft de industrie op het totale gasverbruik in Nederland?

De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de totale aardgasconsumptie binnen Nederland. Gas heeft een hoge energiedichtheid. Dit betekent dat het een grote hoeveelheid energie kan leveren per eenheid van volume of gewicht. Daarom wordt gas vaak ingezet in industriële processen, die veel energie vereisen. 

CO₂-uitstoot van vandaag – door industrie

Laatste update: 23-07-2024 15:00
Wat zie ik in de grafiek?

In deze grafiek is de dagelijkse uitstoot van CO₂ te zien, veroorzaakt door de gasvraag vanuit industrie. Deze schommelt niet veel, omdat de gasvraag vanuit de verschillende industriële partijen redelijk stabiel is. De productieprocessen lopen namelijk 24 uur per dag door. 

Consumptie gas per maand - door industrie

Laatste update: 23-07-2024 00:02
Wat zie ik in de grafiek?

In deze grafiek is het gasverbruik van de grootverbruikers uit de industrie in de afgelopen twaalf maanden te zien. Door het jaar heen verandert het gasverbruik nauwelijks. Dit komt doordat veel industriële processen altijd doorgaan. 

Is het verbruik van alle industrieën ongeveer gelijk? 

Dit is niet het geval. Een kleine groep heeft, in verhouding tot de andere industrieën, veel aardgas nodig voor hun productieprocessen. Je kunt hierbij denken aan de chemische industrie en de metaalindustrie. Bedrijven in de chemische sector gebruiken vaak grote hoeveelheden gas voor verschillende productieprocessen, waaronder het produceren van chemicaliën en kunststoffen. In de metaalverwerking wordt gas vaak gebruikt voor processen zoals smelten, lassen en snijden van metalen.

CO₂-uitstoot per maand - industriële verbruikers

Laatste update: 23-07-2024 00:02
Wat zie ik in de grafiek?

Door het jaar heen lopen industriële processen altijd door. Dit levert ook een constante uitstoot van CO₂ op. 

Wat kunnen industrieën doen om minder CO₂ uit te stoten?

Om de uitstoot van CO₂ te verminderen moeten veel installaties aangepast worden. Die aanpassing zal betekenen dat deze installaties geen aardgas meer verbranden. Er wordt gezocht naar duurzamere alternatieven, maar die zijn nog niet altijd voorhanden. Waterstof wordt gezien als een alternatief voor aardgas, maar deze is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt er een waterstofnetwerk aangelegd en wordt er geïnvesteerd in de productie en opslag van waterstof

Consumptie gas per jaar - door industrie 

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

Van jaar tot jaar zijn kleine verschillen in het gasverbruik door de industrie te zien. Dit kan komen doordat processen soms stopgezet worden voor onderhoud aan onder meer machines. 

 

CO₂-uitstoot per jaar - industriële verbruikers

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In deze grafiek is de jaarlijkse CO₂-uitstoot door het gasverbruik van de industrie te zien. 

Daalt de uitstoot naar verwachting in de komende jaren?

Voor het verlagen van de CO₂-uitstoot is een verdere verlaging van het gasverbruik nodig. Om te verduurzamen zijn flinke investeringen nodig. Bovendien is er geen 'one-size-fits-all aanpak. Ieder bedrijf heeft andere processen en machines. Dit geeft uitdagingen. De overheid maakt met de grootste industriële uitstoters afspraken op maat. In totaal kunnen deze afspraken zorgen voor een CO₂-vermindering van maximaal 10 megaton. Dat is ongeveer 62% van wat de industrie in 2030 aan CO₂-uitstoot moet verminderen.  

Beschikbare datasets voor het industriële gasverbruik

Onderstaand tref je een overzicht aan van de datasets voor de industriële gasverbruikers. Je bent vrij om deze data, met bronvermelding, te gebruiken. Voor het downloaden van de data of voor het aanmaken van een API-sleutel maak je eerst een account aan. Heb je vragen over de data, neem contact met ons op. 

Weergave Bron data Granulariteit Van Tot Bestandsgrootte
Industrial Consumers Gas Afgelopen Jaren Industrie Jaar 538 bytes Inloggen
Industrial Consumers Gas Afgelopen Dag Industrie Uur 2.5 KB Inloggen
Industrial Consumers Gas Afgelopen 12 Maanden Industrie Maand 2.26 KB Inloggen
Industrial Consumers Gas 2024 (Uur Data) Industrie Uur 762.74 KB Inloggen
Industrial Consumers Gas 2023 (Uur Data) Industrie Uur 1.32 MB Inloggen

Meer over de vraag vanuit industrie 
 

In Nederland speelt het gebruik van gas een belangrijke rol in verschillende industriële sectoren. Er zitten grote verschillen tussen deze sectoren onderling. Type sectoren bij industrie zijn bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie, keramische industrie, papier- en kartonindustrie, olie- en gasexploratie bedrijven, chemische industrie, glasindustrie, afval- en recyclingsector, ICT-sector en basismetaalindustrie- en gieterijen. 

 

Het verleden, heden, toekomst

Aardgas is een belangrijke brandstof voor energie bij industriële grootverbruikers. De industrie staat voor een grote uitdaging, omdat ook de industrie in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Verduurzaming is lastig, omdat geen situatie gelijk is en iedere grootverbruiker een eigen aanpak nodig heeft. Ook zijn er grote investeringen nodig. Daarom maakt de overheid afspraken met industriële grootverbruikers.  

 

 

 

Over de data

Deze data komt van ENTSO-G, het Europese transparantie platform voor Europese netbeheerders voor gas. Het gasverbruik van industrie is op geaggregeerd niveau bekend, omdat industriële partijen direct zijn aangesloten op het hoge-druk netwerk van Gasunie Transport Services (GTS), de netbeheerder voor gas in Nederland.