Overslaan en naar de inhoud gaan

Afvalcentrales

Van afval tot watt: elektriciteit uit afval

In Nederland wordt jaarlijks 7,6 miljoen ton restafval verbrand in afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Uit de verbranding van dat afval, dat niet recyclebaar is, wordt de energie teruggewonnen. Hierbij wordt warmte omgezet in elektriciteit. Ruim de helft van het verbrande afval is biogeen. Biogeen afval bestaat uit GFT-afval, hout en papier. Dit wordt gezien als hernieuwbare energie.

Afvalcentrales
Afvalcentrales

Overzichten productie elektriciteit uit afvalcentrales 

Deze pagina geeft inzicht in de productie van elektriciteit en de uitstoot van CO₂ uit afvalcentrales van vandaag, per maand en per jaar. Ook kun je na het aanmaken van een account, diverse datasets downloaden of een API-sleutel aanmaken. 

Productie elektriciteit van vandaag - afvalcentrales

Laatste update: 23-07-2024 15:00
Wat zie ik in de grafiek?

In bovenstaande grafiek is de productie van elektriciteit uit afval te zien per uur. 

Waarom verandert het patroon niet?

Afvalverbranding is een continu proces en kan niet zo snel worden gestart of gestopt. De afvalcentrales dragen bij aan een stabielere energievoorziening. Zij produceren een bepaalde hoeveelheid basiselektriciteit en kunnen extra leveren tijdens momenten met extra vraag. 

CO₂-uitstoot van vandaag - afvalcentrales

Laatste update: 23-07-2024 15:00
Wat zie ik in de grafiek?

In bovenstaande grafiek is de CO₂-uitstoot van het opwekken van elektriciteit door afvalverbranding per uur te zien. Het verbranden van afval bestaat uit een biogeen en een fossiel deel. Het biogene deel, dat bestaat uit etensresten, hout en papier, wordt gezien als hernieuwbare energie. Dit betekent dat er voor dit deel van de afvalverbranding als vrij van CO₂-uitstoot wordt gezien. In dit CO₂-jaaroverzicht vind je daarom alleen het fossiele deel van (niet-recyclebaar) plastic afval getoond. 

Hoe wordt de CO₂-uitstoot in deze grafiek berekend?

De CO₂-uitstoot wordt op basis van de CO₂-emissiefactor berekend. Daarvoor baseren wij ons op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Productie elektriciteit per maand - afvalcentrales 

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In bovenstaande grafiek is de opwek van elektriciteit door het verbranden van afval per maand te zien. 

Zijn er duidelijke seizoenstrends te zien?

De opwekking van elektriciteit uit afval vertoont over het algemeen geen seizoensgebonden trends die blijvend zijn. Afvalcentrales verbranden constant afval. Dit levert een stabiele elektriciteitsproductie op, omdat de aanvoer van afval redelijk gelijkmatig is. De elektriciteit die opgewekt wordt vormt een basis in de elektriciteitsvoorziening. Afvalcentrales die restafval verbranden dragen zo bij aan een stabiele energieproductie. 

Afvalcentrales kunnen beperkt dus inspelen op vraag naar elektriciteit. Toch kunnen de afvalcentrales de productie van elektriciteit enigszins aanpassen. Dit doen ze door de hoeveelheid verbrand afval te variëren en de efficiëntie te regelen. Daardoor zijn ze, in vergelijking met bijvoorbeeld gascentrales minder geschikt, om snel in te spelen op schommelingen in de vraag . 

CO₂-uitstoot per maand - energie uit afvalcentrales grijs

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In de bovenstaande grafiek is de uitstoot van CO₂ van de opwek van elektriciteit door afvalverbranding opgenomen. De opwekking van elektriciteit uit afval vertoont over het algemeen geen seizoensgebonden trends die blijvend zijn. Hierdoor is ook de uitstoot van CO₂ redelijk stabiel. Alleen de uitstoot van het niet-biogene deel is opgenomen in de grafiek. 

Productie elektriciteit per jaar - afvalcentrales

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek zie je, sinds 2021, de jaarlijkse productie van elektriciteit in Nederland zien. De verbranding van afval gebeurt het hele jaar door. Hierdoor zitten er weinig tot geen schommelingen in de hoeveelheden die per jaar gemaakt worden.

CO₂-uitstoot per jaar - elektriciteit uit afvalcentrales 

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek zie je de jaarlijkse uitstoot van CO₂ door de opwek van elektriciteit door afvalverbranding in Nederland. Afvalcentrales leveren een constante elektriciteitsproductie. Dit komt doordat de aanvoer van afval, en daarmee de  CO₂-uitstoot, jaar op jaar enigszins gelijkmatig is. 

Voorspelling productie elektriciteit aankomende 7 dagen - afvalcentrales

Laatste update: 23-07-2024 15:02
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek is de voorspelde opbrengst door afvalcentrales te zien voor de komende zeven dagen per uur.

Welke data zit erachter?

De voorspelling is gebaseerd op een model dat is gebaseerd op de rapportage van afvalcentrales die na 28 dagen wordt gepubliceerd op entso-e.

CO₂-uitstoot per jaar - elektriciteit uit afvalcentrales 

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek zie je de jaarlijkse uitstoot van CO₂ door de opwek van elektriciteit door afvalverbranding in Nederland. Afvalcentrales leveren een constante elektriciteitsproductie. Dit komt doordat de aanvoer van afval, en daarmee de  CO₂-uitstoot, jaar op jaar enigszins gelijkmatig is. 

Beschikbare datasets voor elektriciteit uit afvalcentrales 

Onderstaand tref je een overzicht aan van de datasets voor energie uit afvalcentrales grijs. Je bent vrij om deze data, met bronvermelding, te gebruiken. Voor het downloaden van de data of voor het aanmaken van een API-sleutel maak je eerst een account aan. Heb je vragen over de data, neem contact met ons op. 

Weergave Bron data Granulariteit Van Tot Bestandsgrootte
Afval Afgelopen dag Afvalcentrales Uur 2.33 KB Inloggen
Afval Afgelopen Jaren Afvalcentrales Jaar 851 bytes Inloggen
Afval Afgelopen 12 Maanden Afvalcentrales Maand 2.12 KB Inloggen
Afval 2023 (Uur Data) Afvalcentrales Uur 1.22 MB Inloggen
Afval 2022 (Uur Data) Afvalcentrales Uur 1.23 MB Inloggen
Afval 2021 (Uur Data) Afvalcentrales Uur 1.23 MB Inloggen
Afval 2024 (Uur Data) Afvalcentrales Uur 700.14 KB Inloggen
Afval Voorspelling Aankomende 7 dagen Afvalcentrales Uur 24.46 KB Inloggen

Meer over de bron afvalcentrales
 

In Nederland zijn er twaalf moderne afvalverbrandingsinstallaties. Naast elektriciteit produceren sommige afvalcentrales ook warmte. Deze kan worden gebruikt voor stadsverwarming. Dit afvalcentrales leveren een efficiënte vorm van energieproductie. Ongeveer 20% van de energie uit afval wordt omgezet in elektriciteit, 23% in warmte. 

 

Verleden, heden en toekomst

Historisch gezien werden afvalcentrales vooral gezien als afvalverwerkers. Tegenwoordig vervullen ze ook een belangrijke rol in de elektriciteitsproductie. In de toekomst zal de inzet van afvalcentrales verder verbeterd worden worden. De focus zal hierbij liggen op efficiëntie en een verdere daling van de CO₂-emissie. Over een periode van meer dan tien jaar zullen deze centrales volledig onderdeel zijn van onze energie-infrastructuur.

Over de data

Het Nationaal Energie Dashboard heeft de opwek van elektriciteit uit afval sinds 1 januari 2021 beschikbaar. Voor het bepalen van het opwek van elektriciteit door afval baseren wij op gegevens van de netbeheerder TenneT via het data platform ENTSO-E, waarop landelijke netbeheerders voor elektriciteit hun data publiceren. Deze bemeten cijfers neemt het Nationaal Energie Dashboard over. Deze gegevens tonen het elektriciteitsdeel van afvalcentrales, maar zijn onvolledig in een voortschrijdend venster van 28 dagen. Deze dagen vullen wij aan op een model, gebaseerd op de ENTSO-E data. Regelmatig wordt het model gevalideerd en verbeterd in samenwerking met partners zoals onderzoeksinstituut Entrance.