Overslaan en naar de inhoud gaan

Windenergie op zee

Windenergie op zee: bron van groene energie

Windenergie op zee is belangrijk voor de levering van schone energie. De opwekking van elektriciteit met windmolens op zee is duurzaam. Windenergie stoot namelijk geen CO₂ uit. Daarom zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is het belangrijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Naast de productie van elektriciteit uit zeewind, wordt ook elektriciteit opgewekt via windmolens op het land.

Windpark op zee, zichtbaar vanaf het strand
Wind op zee

Overzichten productie windenergie op zee

Deze pagina geeft inzicht in de productie van elektriciteit door windmolens op zee van vandaag, per maand en per jaar. Ook is een voorspelling opgenomen. Na het aanmaken van een account kun je diverse datasets downloaden of een API-sleutel aanmaken. 

Productie elektriciteit van vandaag - windenergie op zee

Laatste update: 23-07-2024 15:04
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek zie je hoeveel elektriciteit vandaag per uur gemaakt wordt door alle windmolens op zee. Net zoals bij de windenergie op land geldt dat de productie over de dag heen kan veranderen.  De data voor windenergie op zee is gebaseerd op werkelijke productiedata van de gezamenlijke offshore windparken en is beschikbaar met een granulariteit van 15 minuten.
 

Welke data zit erachter?

Voor de actuele data van windenergie op zee gebruiken wij de gegevens van het transparantie platform ENTSO-E. Op dit platform publiceren landelijke netbeheerders voor elektriciteit hun data.

Waaraan kan ik op de grafiek zien dat er iets bijzonders gebeurt? 

Het waait zelden constant en daardoor zit er veel variatie in de grafiek. Wanneer het stormt of windstil is, dan zie je dat duidelijk terug in de grafiek, omdat er dan een vlakke horizontale lijn is te zien. De data van windenergie op zee bevat tevens 'curtailments'. Dit is wanneer de productie van offshore windparken bewust wordt verminderd of stopgezet. 

 

Productie elektriciteit per maand - windenergie op zee

Laatste update: 21-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek zie je per maand de productie van windenergie op zee. Je ziet dit voor de afgelopen twaalf maanden. 

Welke invloeden hebben de seizoenen?

In de winter en in de herfst kan het vaker, langer en harder waaien. Als je alleen rekening houdt met weersomstandigheden is de opbrengst het hoogste in de herfst en winter. Toch kan de grafiek soms een ander beeld laten zien. Dit komt, omdat er dan bijgebouwde windparken in gebruik worden genomen. 

 

Productie elektriciteit per jaar - windenergie op zee

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek zie je hoeveel windenergie elk jaar is gemaakt vanaf 2017. Elk jaar neemt de productie steeds toe. Dit komt doordat er steeds meer windmolens in Nederland, op land en op zee, worden geplaatst. 

Waardoor varieert de productie van windenergie over de jaren heen?

De weersomstandigheden zorgen ervoor dat productie van windenergie per jaar varieert. Dit zorgt ervoor dat er soms jaren zijn dat, ondanks de groei van het aantal windmolens, de productie van elektriciteit gelijk of misschien zelfs een beetje lager kan uitvallen dan in de jaren daarvoor. Over het algemeen wordt er flink bijgebouwd aan windmolens op zee en ligt de ambitie hoog met maar liefst 70 Gigawatt aan windmolencapaciteit in 2050. Ter vergelijking: we hebben nu 4 Gigawatt aan windmolens op zee.

Voorspelling productie elektriciteit aankomende 7 dagen - windenergie op zee

Laatste update: 23-07-2024 15:00
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek zie je hoeveel windenergie op zee de komende zeven dagen wordt opgewekt per uur. De grafiek wordt elk uur bijgewerkt. De aanpassingen die dan optreden worden voornamelijk veroorzaakt door veranderende weersvoorspellingen.
 


 

Welke data zit erachter?

Voor de voorspelling gebruiken wij een model. We gebruiken de configuratie van de windparken in combinatie met de weersvoorspellingen om te benaderen wat de verwachte opbrengst per uur is. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met extreme situaties van harde wind (storm). Hierbij brengen windparken hun productie terug naar een lager niveau om hun windmolens te beschermen tegen schade. Daarnaast zal de voorspelling naar beneden worden bijgesteld indien de Day Ahead Prijs negatief is. 

Ook is er actuele en voorspellende data over de opwek van elektriciteit gratis verkrijgbaar per windpark op zee via onze API. Deze data is ook gemodelleerd. Hiervoor is een account nodig. 

Beschikbare datasets windenergie op zee

Onderstaand tref je een overzicht aan van de datasets voor windenergie op zee. Je bent vrij om deze data, met bronvermelding, te gebruiken. Voor het downloaden van de data of voor het aanmaken van een API-sleutel maak je eerst een account aan. Heb je vragen over de data, neem contact met ons op. 

Weergave Bron data Granulariteit Van Tot Bestandsgrootte
Zeewind Afgelopen 365 dagen Windenergie op zee Dag 51.41 KB Inloggen
Zeewind Afgelopen dag Windenergie op zee Uur 2.1 KB Inloggen
Zeewind Afgelopen Jaren Windenergie op zee Jaar 1.33 KB Inloggen
Zeewind Afgelopen 12 Maanden Windenergie op zee Maand 1.91 KB Inloggen
Zeewind Uur Voorspelling Aankomende 7 Dagen Windenergie op zee Uur 21.62 KB Inloggen
Zeewind 2021 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 1.09 MB Inloggen
Zeewind 2017 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 1.08 MB Inloggen
Zeewind 2018 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 1.08 MB Inloggen
Zeewind 2019 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 1.08 MB Inloggen
Zeewind 2020 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 1.09 MB Inloggen
Zeewind 2022 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 1.09 MB Inloggen
Zeewind 2023 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 1.09 MB Inloggen
Zeewind 2024 (Uur Data) Windenergie op zee Uur 625.37 KB Inloggen

Meer over windenergie op zee
 

Wind op zee is de term die gebruikt wordt voor alle windmolens die op zee elektriciteit opwekken. Nederland is een vlak land aan zee waardoor de wind vrij spel heeft en dat is gunstig voor deze vorm van duurzame-energie productie.

 

Het verleden, heden, toekomst

In het verleden was het alles behalve vanzelfsprekend dat wind op zee een belangrijke bron van duurzame elektriciteit zou worden. De kosten per windmolen waren simpelweg te hoog om rendabel te kunnen zijn. Inmiddels heeft de technologie achter windmolens zich sterk verbeterd en zijn er diverse fabrikanten en ontwikkelaars. Inmiddels wordt er vol ingezet op de ontwikkeling van windparken op zee in de energietransitie. 

In 2023 was er ongeveer 4 Gigawatt geïnstalleerd windvermogen (dit zijn ongeveer 400 windmolens) op zee. Het doel is dat dit in 2050 groeit naar 70 Gigawatt, bijna het achttienvoudige.

Over de data

Het Nationaal Energie Dashboard verzamelt gegevens over de productie van windenergie op zee sinds begin 2016. Aanvankelijk modelleerden wij de opbrengst van windenergie op zee, maar inmiddels gebruiken wij daarvoor de gegevens van het transparantie platform ENTSO-E, waarop landelijke netbeheerders voor elektriciteit hun data publiceren. Wij nemen deze bemeten data over. Voor de voorspelling hebben wij een model gemaakt voor windenergie op zee.