Overslaan en naar de inhoud gaan

Overig

Overige energiebronnen: de restpost in de elektriciteitsproductie

Er bestaan ook nog kleine installaties die elektriciteit produceren. Deze verschillende installaties zijn als aparte categorie te klein. Ze zijn daarom opgenomen onder overige energiebronnen. Je kunt hierbij denken waterkrachtcentrales, kleine biomassacentrales en/of kleine biogascentrales.

Overig
stroom icoon

Overzichten productie elektriciteit uit overige bronnen

Deze pagina geeft inzicht in de productie van elektriciteit uit overige bronnen van vandaag, per maand en per jaar. Ook kun je na het aanmaken van een account, diverse datasets downloaden of een API-sleutel aanmaken. 

Productie elektriciteit van vandaag - uit overige bronnen

Laatste update: 23-07-2024 15:00
Wat zie ik in de grafiek?

Deze installaties die horen bij overige bronnen leveren bijna altijd een vaste hoeveelheid elektriciteit. Waterkracht is in ons land steeds aanwezig. Het constante aanbod van organisch materiaal maakt het mogelijk dat biogas- en biomassacentrales een regelmatige en gelijkmatige hoeveelheid elektriciteit kunnen leveren. Dit draagt bij aan een stabiele elektriciteitsvoorziening.

Productie elektriciteit per maand - uit overige bronnen

Laatste update: 22-07-2024 00:04
Wat zie ik in de grafiek?

We gaan er vanuit dat de gezamenlijke productie van de overige bronnen steeds hetzelfde is. De reden dat je in de grafiek geen vlakke lijn ziet, komt door het aantal dagen per maand niet altijd hetzelfde is. De geproduceerde elektriciteitshoeveelheden per bron zijn klein. De metingen zijn niet openbaar en niet te zien per bron. 

Kan de productie uit overige energiebronnen verder toenemen? 

In Nederland moedigen subsidies en maatregelen de opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen aan. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk energie gemaakt wordt uit onder meer biogascentrales. De maximale capaciteit van de installaties is daarom leidend bij de bepaling van de productie uit deze bronnen.

Productie elektriciteit per jaar - uit overige bronnen

Laatste update: 23-07-2024 00:03
Wat zie ik in de grafiek?

Er zitten mogelijk verschillen tussen de jaren. Dit wordt voor de waterkrachtcentrales veroorzaakt doordat de rivier niet altijd even snel stroomt. De productie van energie uit biomassa schommelt als gevolg van de elektriciteitsprijs. Wanneer de elektriciteitsprijs hoog is, kan het voor biomassacentrales gunstiger zijn om meer elektriciteit te produceren. Dit motiveert hen om meer biomassa te verbranden en dus meer energie te maken om te verkopen.

Voorspelling productie elektriciteit aankomende 7 dagen - uit overige bronnen

Laatste update: 23-07-2024 15:01
Wat zie ik in de grafiek?

In de grafiek is de voorspelde opbrengst door bronnen als waterkracht en biomassa centrales te zien voor de komende zeven dagen per uur.

Welke data zit erachter?

De voorspelling is gebaseerd op een model en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van rapportages van het CBS.

Beschikbare datasets voor elektriciteit uit overige bronnen

Onderstaand tref je een overzicht aan van de datasets voor elektriciteit uit overige bronnen. Je bent vrij om deze data, met bronvermelding, te gebruiken. Voor het downloaden van de data of voor het aanmaken van een API-sleutel maak je eerst een account aan. Heb je vragen over de data, neem contact met ons op. 

Weergave Bron data Granulariteit Van Tot Bestandsgrootte
Overig Afgelopen dag Overig Uur 1.82 KB Inloggen
Overig Afgelopen Jaren Overig Jaar 698 bytes Inloggen
Overig Afgelopen 12 Maanden Overig Maand 1.69 KB Inloggen
Overig 2021 (Uur Data) Overig Uur 958.3 KB Inloggen
Overig 2022 (Uur Data) Overig Uur 958.3 KB Inloggen
Overig 2023 (Uur Data) Overig Uur 958.3 KB Inloggen
Overig 2024 (Uur Data) Overig Uur 535.57 KB Inloggen
Overig Voorspelling Aankomende 7 dagen Overig Uur 18.72 KB Inloggen

Meer over de overige energiebronnen
 

De restpost overige bestaat uit een aantal verschillende energiebronnen. Voor de opwekking van energie uit waterkracht, een duurzame bron, maken waterkrachtcentrales gebruik van het hoogteverschil dat ontstaat door het beheersen van waterpeilen en de stroming van rivieren. Daarnaast zijn er kleine biomassacentrales, die verbranden organisch materiaal, zoals houtsnippers, zaagsel of plantaardig afval, om warmte en elektriciteit te produceren. Een biogascentrale gebruikt speciale machines om mest, etensresten en andere dingen die vergaan (rotten) om te zetten in biogas. Ook wordt biogas gewonnen uit rioolzuiveringsinstallaties. Kleine biomassa- of biogascentrales worden vaak ter plekke ingezet voor eigen gebruik, bijvoorbeeld in dorpen, agrarische bedrijven of in kleine gemeenschappen. 

 

Verleden, heden en toekomst

Voor de toekomst is de vraag hoe kosteneffectief de installaties van overige energiebronnen zijn. Deze bronnen worden dan vergeleken met bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie op land en op zee. Het voordeel van de biomassa- en biogasinstallaties is dat de elektriciteitsproductie tot op zekere hoogte te regelen is. Ze kunnen, ook wanneer de zon niet schijnt en/of het niet waait, energie leveren.

Over de data

Voor de overige energiebronnen worden modellen gebruikt. Deze zijn gebaseerd op de CBS-statistieken. We gaan er vanuit dat de hoeveel geproduceerde elektriciteit constant is. Dit doen we als gevolg van de maatregelen en subsidies die er zijn. We gaan er vanuit dat er geen uitstoot van CO₂ is, omdat het hernieuwbare energiebronnen betreft.